Căn hộ 917n02 dự án ecohome3

|𝐍𝐠𝐚̆́𝐦 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐬𝐚𝐮 𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐀𝐓𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧|

▪️ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 | 𝐶𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 608𝐴 𝑁𝑂𝑋𝐻 𝐵𝑜̣̂ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝐴𝑛 - 282 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑢𝑦 𝑇𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔

▪️ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 | 131𝑚2 ( 3 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉, 2 𝑤𝑐 )

▪️ 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 | 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 3𝐷 - 𝑇ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 - 𝑆𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡, ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡

▪️ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 | 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑇𝐴𝑇𝐻𝑂𝑀𝐸

Nơi đây, chúng mình luôn mong có thể tạo ra cho mỗi ngôi nhà một vẻ đẹp riêng. Mong có thể tạo ra một công trình luôn đồng điệu với gia đình sinh sống bên trong nó. Để mỗi vị khách khi nhận nhà đều có thể nở nụ cười. Để khi bước vào, mỗi gia chủ đều cảm thấy đây là nơi chốn mình muốn trở về sau một ngày mệt mỏi...

𝗧𝗔𝗧𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗰𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘃𝗶̣ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 đ𝗮̃ 𝗴𝗵𝗲́ 𝗾𝘂𝗮 𝘃𝗮̀ đ𝗲̂̉ 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗮̂𝗺.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN