Văn phòng luật sư Nguyễn An Bình

▪️𝑫𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 | 𝑽𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑨𝒏 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣

▪️𝑯𝒂̣𝒏𝒈 𝒎𝒖̣𝒄 | 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ - 𝑻𝒉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 - 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕

▪️𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 | 𝑻𝑨𝑻𝑯𝑶𝑴𝑬

Rất vinh dự khi được 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 tin tưởng lựa chọn 𝐓𝐀𝐓𝐇𝐎𝐌𝐄, giao trọng trách thổi sinh khí vào không gian làm việc, nhờ sự trẻ trung, hợp thời và thực tế. Vừa đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo công năng và tính chuyên nghiệp cho một môi trường làm việc nghiêm túc.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN